Edukas Eesti Ettevõte 

AS Creditinfo Eesti tunnustab „Edukas Eesti Ettevõtte“ tunnistusega tublisid Eesti ettevõtteid, kelle majanduslik seisukord on Creditinfo Reitingu järgi suurepärane (AAA), väga hea (AA) või hea (A).

Alates 2018. aastast tunnustab Creditinfo Eesti eksklusiivse tunnistusega ka neid ettevõtteid, kes on saavutanud viie majandusaasta jooksul järjepidevalt kõrge A-grupi krediidireitingu. 2019. aastal omab stabiilselt kõrget reitingut vaid 4,3% Eesti ettevõtetest.

Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest ning on aktsepteeritud nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul.

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust on tublidele Eesti ettevõtetele väljastatud Creditinfo poolt alates 2006. aastast.

Mis on Creditinfo Reiting?

Creditinfo Reiting on rahvusvaheliste standardite põhjal välja töötatud ja Eesti turule kohandatud usaldusväärne ja erapooletu krediidihinnang, mis baseerub ettevõtte finants-, majandus- ja maksekommete põhjalikul analüüsil. Parimat A-grupi krediidireitingut omavate ettevõtetega ärisuhete loomine annab kindluse, et tegemist on usaldusväärse partneriga. Lugege täpsemalt reitingu kohta siit.

 „Edukas Eesti Ettevõte 2019“ tunnistus aitab:

  • eristuda konkurentidest;
  • näidata ettevõtte usaldusväärsust ja jätkusuutlikkust;
  • pakkuda koostööpartneritele kindlustunnet kõrge reitingu näol ja saada paremaid krediiditingimusi tarnetele;
  • tõsta töötajate motivatsiooni ja kindlustunnet, näidates, et tegemist on stabiilse ettevõttega;
  • luua ettevõttest positiivne kuvand, andes oma koostööpartneritele, hankijatele ja klientidele teada, et ettevõte omab suurepärast krediidivõimet.

Täiendavalt kuvatakse Eesti suurimas äriinfo online keskkonnas (E-Krediidiinfo.ee) Teie ettevõtte nime kõrval „Edukas Eesti Ettevõtte 2019“ usaldusväärsuse märgis. Eesti suurimas äriinfo online keskkonnas E-Krediidiinfo.ee teostatakse üle 20 miljoni päringu aastas.

“Edukas Eesti Ettevõte 2019” tunnistuse tellimiseks täitke palun elektrooniline tellimusvorm.

„Edukas Eesti Ettevõte 2015 – 2019″ tunnistus aitab täiendavalt:

  • näidata, et ettevõte on suutnud viis aastat järjepidevalt hoida stabiilselt kõrget A-grupi krediidireitingut;
  • näidata, et ettevõte on järjepidevalt hoidnud eeskujulikke ja stabiilseid maksekombeid;
  • näidata, et tegemist on usaldusväärse partneriga;
  • „Edukas Eesti Ettevõte 2015 – 2019“ tunnistuse krediidireiting on arvutatud 2014. – 2018. aasta majandusandmete põhjal.

Täiendavalt kuvatakse Eesti suurimas äriinfo online keskkonnas (E-Krediidiinfo.ee) Teie ettevõtte nime kõrval „Edukas Eesti Ettevõtte 2015 – 2019“ usaldusväärsuse märgis. Eesti suurimas äriinfo online keskkonnas E-Krediidiinfo.ee teostatakse üle 20 miljoni päringu aastas.

“Edukas Eesti Ettevõte 2015-2019” tunnistuse tellimiseks täitke palun elektrooniline tellimusvorm.

Edukas Eesti Ettevõtte 

Edukas Eesti Ettevõte tunnistus aitab Teil esitleda ettevõtte kõrget reitingut, tugevdada ettevõtte head mainet ning usaldusväärsust oma klientide, töötajate ja äripartnerite seas nii kodu- kui ka välismaal. Edukas Eesti Ettevõte tunnistusi on võimalik kasutada ettevõtte digitaalsetes kommunikatsioonikanalites  ning reklaammaterjalides vastavalt ettevõtte vajadustele.

Loe Creditinfo blogist, kuidas kasutada “Edukas Eesti Ettevõte” logomärki ettevõtte turunduses.

Lisainfo: tel. 665 9660, info@creditinfo.ee  

Eduka Eesti Ettevõtte tunnistus

Varasemate aastate tunnistused 

  eduka_sert_est2015_s eduka_sert_est2014_s eduka_sert_est2013_s eeet2012 eeet2011_2 eeet2010 eeet2009 eeet2008 eeet2007

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee