Tooted ja teenused

Creditinfo Eesti AS pakub majandus- ning finantsinformatsiooni nii Eesti kui välisettevõtete kohta. Lisaks on Teil võimalik tellida raporteid ka eraisikute kohta.

Meie raporteid saab tellida:

  • E-Krediidiinfo kaudu (lepingulisele kasutajale on raportid kohe kättesaadavad)
  • Telefonil 665 9600
  • E-postiga info@creditinfo.ee (tellimused Eesti ettevõtete kohta täidame tööpäeviti 9.00-17.00 esimesel võimalusel pärast tellimuse esitamist)

Lisainfo tel: 665 9600, info@creditinfo.ee

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 info@creditinfo.ee