Ettevõtete maksekäitumise uuring

Ettevõtete maksekäitumine 2018 aasta esimesel poolel

  • Creditinfo Eesti AS värskest ettevõtete maksekäitumise statistikast selgub, et 2018 esimesel poolel moodustasid kõrge krediidiriskiga ettevõtted 10,5% valimist.
  • Võlgasid esines 6,8% aktiivsetest ettevõtetest ning võlglaste summaarsed võlad moodustasid 0,1% kogu valimi käibest. Võlgadega ettevõtteid oli kokku 5708 – aktiivsetest ettevõtetest oli võlgu iga 15. ettevõte.
  • Maksehäirete ja maksuvõlgade koondsumma ulatus 2018. aasta I poolel 64,3 miljoni euroni. Kuigi koondvõlg ootuspäraselt kasvab, esineb arvuliselt järjest vähem võlgadega ettevõtteid.
  • Võlglaste mediaankeskmine võlg oli 2695 eurot.

Creditinfo maksekäitumise statistika eesmärgiks on jälgida Eesti ettevõtete võlgnevusi ning sellest lähtuvalt reguleerida ettevõtete krediidihindamise metoodikat, et võimaldada otsuste tegijatele kvaliteetset krediidialast informatsiooni.

Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb Creditinfo Eesti AS-i krediidihinnangute, Ametliku Maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmetel. Valimi suuruseks on 84 329 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet. Ettevõtete maksekäitumise informatsiooni esitleb Creditinfo juba kümnendat aastat, sagedusega kaks korda aastas.

Ettevõtete maksekäitumine 2018 I poolaastal (pdf)

Samal teemal blogi: „Hea aeg ei ole majutus-toitlustussektorile murevaba“

Eelmiste perioodide statistika

2017: I poolaasta, II poolaasta

2016: I poolaastaII poolaasta

2015: I poolaastaII poolaasta

2014: II poolaastaI poolaasta

2013: II poolaasta, I poolaasta

2012: II poolaastaI poolaasta

2011II poolaastaI poolaasta

2010: II poolaastaI poolaasta 

2009: I poolaasta

2008: II poolaastaI poolaasta

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee