Krediidipoliitika turu-uuring

2017 aasta uuringu tulemustest selgub, et

 • 89% ettevõtetest uurib klientide tausta enne krediidiotsuse tegemist. See on 2-e protsendipunkti võrra enam kui möödunud aastal.
 • Eesti firmades tegelevad krediidiküsimustega peamiselt juhid. 66%-l ettevõtetest tegeleb juht krediite puudutavate küsimustega üksi ja 9%-l ettevõtetest koos raamatupidajaga.
 • Sisseostetavad krediidialased teenused on võrreldes möödunud aastaga vähenenud. Ligi viiendik firmasid kasutab meeldetuletusteenust ja krediidijärelevalvet. Inkassoteenust, mis veel 4 aastat tagasi populaarseim oli, kasutab 12% uuringus osalenutest.
 • Valdav osa Eesti ettevõtetest (58%) langetab krediidiotsuse 1-3 päevaga ning sealjuures nõuab krediiditaotluse esitamist 15% ettevõtetest. Krediidiotsuste langetamiseks kuluv aeg on võrreldes möödunud aastaga pikenenud.
 • Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati võlgnevusi riigile 80% Eesti ettevõtetest ja võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist) 57% vastanutest. Mõlemad näitajad on võrreldes möödunud aastaga suurenenud. Olemasolevate klientide puhul on samad näitajad vastavalt 35% ja 24%. Järjepidevalt on uute klientide puhul viimase kolme aasta jooksul suurenenud ka omaniku/juhatuse tausta ning finantssuhtarvude kontroll.
 • Finantsnäitajatest peetakse krediidiotsuse tegemisel olulisemateks võlgu tarnijatele (92%) ja ostjatelt laekumata arveid (75%).
 • Mitmeid aastaid pidevalt pikenenud maksetähtajad on teinud hüppe lühenemise suunas. Eesti keskmine maksetähtaeg on 14,5 päeva (möödunud aastal oli vastav näitaja 16,5 päeva).
 • Eesti ettevõtete rahulolu oma klientide maksekäitumisega on kõrge. Ligi 90% ettevõtetest on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. Tähtaegselt tasutud arvete osakaal moodustab 72% kõikidest väljastatud arvetest.
 • Eesti keskmine maksehilinemine on kõigi aegade madalaim, vaid 5,5 päeva.
 • Võlgnevusi tuletatakse meelde valdavalt e-kirja (84%) ja helistamise abil (73%). Aasta-aastalt on vähenenud tavakirjade saatmine, seda kasutab täna 11% ettevõtetest.
 • Võlgu jäänud klientide puhul on populaarseim sanktsioon krediidi sulgemine (38%). Pea sama palju (37%) leidub ka ettevõtteid, kes sanktsioone ei kohalda.

Krediidipoliitika turu-uuringu käigus saatsime juhuvaliku teel elektroonilise ankeedi 10000-le tegutsevale Eestis registreeritud ettevõttele.

Lähemalt saate uuringu andmetega tutvuda lisatud failis.

Krediidipoliitika turu-uuring 2017 (pdf)

Eelmiste aastate uuringute tulemustega saate tutvuda siin:

Krediidipoliitika turu-uuring 2016 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2015 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2014 (pdf)

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2012 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2011 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2010 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2009 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2008 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2007 (pdf)

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee