“Ettevõtte monitooring” muutus “ettevõtete seireks”

Alates 20. veebruarist muutis Krediidiinfo “ettevõtte monitooringu” nimetust. Teenuse uueks nimeks on “ettevõtete seire” ning teenuse sisuks endiselt ettevõtete kohta avalikes allikates (äriregistris, maksehäireregistris, kohtulahendite registris, ajakirjanduses jne) ilmunud teabe jälgimine. 

Teenusele uue nime andmine on ajendatud kahest põhjusest. Esiteks, “Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006” soovitab “monitooringu” asemel kasutada eestikeelset sõna “seire”, mille on loonud Eesti tuntuim keelemees Johannes Aavik 30ndatel aastatel. Teiseks on sõna “seire” lühike ja suupärane väljend, mis annab täpselt edasi meie teenuse olemust. 

“Ettevõtete seire” on teenusele igati väärikas nimi ning loodame, et kohaneme ilusa eestikeelse sõnakasutusega üsna pea.

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural