Kõik Creditinfo Eesti teenused toimivad ka eriolukorra ajal

Sõltumata eriolukorrast riigis ja üle maailma toimivad kõik Creditinfo teenused edasi. Hetkel ei ole näha ka ühtegi võimalust, et teenuste osutamises võiks tekkida häireid.

Töötajate tervise hoidmiseks oleme ajutiselt peatanud klientide teenindamise meie kontoritest Tallinnas ja Tartus. Enamus meie töötajatest on suunatud kaugtööle. Kontoris töötavate inimeste tervise hoidmiseks oleme tihendanud kontori desinfitseerimist.

Oleme ühiselt otsustanud koostada ka täpsustatud tööjuhiseid. Juhuks, kui mõni töötaja peaks haigestuma, saavad kolleegid pakkuda operatiivselt asendust, vältides nii häireid teenuste osutamises.

Kui sul on kokku lepitud kohtumine, siis oleme otsustanud ühiselt, et nakatumise vältimiseks toimuvad kõik kohtumised digikanaleid pidi. Millist kohtumise formaati – telefonikõne, e-post, videokõne (Skype, Teams) – kasutada, sõltub sinu ja meid esindava töötaja omavahelisest kokkuleppest ja võimalustest.

 

Oleme sinu jaoks olemas. Vajadusel võta meiega palun ühendust!

e-post info@creditinfo.ee
telefon 665 9600

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural