Krediidipoliitika

Ettevõtte krediidipoliitika on reeglite ja toimingute kirjelduste kogum, mille eesmärk on ettevõtte müügimahtude ja kasumi maksimeerimine ning krediidikaotuste minimeerimine. Krediidipoliitika väljendab ettevõtte hoiakut krediidiriskide suhtes.

Igas ettevõttes, mis müüb kaupu või teenuseid arvega ehk krediiti, peaks krediidipoliitika olema vormistatud kirjaliku dokumendina.

Asutusest sõltuvalt võib selle maht ulatuda ühelehelisest krediidipoliitika eesmärgi ja mõne juhise kirjeldusest kuni pika manuaalini, mis sisaldab krediidipoliitika detailseid eesmärke ja toimingute selgitusi.

Hästi läbimõeldud ja kirjapandud krediidipoliitika:

 • toob välja ettevõtte eesmärgid krediidi võimaldamisel;
 • kaotab ebakindluse krediidilimiitide, maksetähtaegade, riskikategooriate jms määramisel;
 • annab tegevusjuhised krediidiküsimustega tegelevale personalile;
 • aitab vältida ebakompetentse personali poolt tehtavaid krediidiotsuseid;
 • näitab positiivset suhtumist klientidesse, mille tulemusel tugevnevad kliendisuhted.

Krediidimüügil edu saavutamiseks peab olema ettevõtte töötajatele selge, mida ja miks tehakse, samuti peavad nad aru saama, millised on tegematajätmise tagajärjed.

Ettevõtte krediidipoliitika ei tohi olla staatiline, vaid peab ajas muutuma – arvestama valitsevaid äritingimusi ja -tavasid.

Näiteid pole tarvis kaugelt otsida, piisab, kui võrrelda Eesti tänast majandusolukorda mõne aasta taguse ajaga ning on selge, kuidas ka lühikese aja jooksul võib olukord muutuda.

Krediidipoliitikate üldsuunad jaotuvad kolmeks: liberaalne, neutraalne ja konservatiivne. Liberaalne krediidipoliitika sobib ettevõtetele, kus krediidiotsused teeb müügimeeskond ning krediidiosakonna roll on peamiselt konsulteeriv. Kui ettevõtte kasumimarginaal on kõrge ning suurema käibe nimel ollakse valmis võtma rohkem riske ja taluma suuremaid krediidikaotusi, on kasu just liberaalsest suunast.

Neutraalse krediidipoliitika peamine eesmärk seevastu on vähendada halbade maksjate osa ning suurendada müügimahte heade maksekommetega klientidele. Suuna edukus nõuab toimivat koostööd müügi- ja krediidipersonali vahel. Kui neutraalse krediidipoliitikaga ettevõtte krediidikaotused on muutunud olematuks, tähendab see, et krediidipoliitika on kujunenud liialt konservatiivseks ja kasumi maksimeerimiseks tuleks suurendada krediidimüügiga kaasnevaid riske.

Konservatiivne krediidipoliitika sobib kõige paremini ettevõtetele, mis on oma valdkonnas turgu valitsevas seisundis ning ei pea müügi stimuleerimiseks märkimisväärseid riske võtma. Selline poliitika on otstarbekas ka finantsraskustega firmadele, mis ei vaja olulist turuosa suurendamist.

Millistele küsimustele peab ettevõtte krediidipoliitika vastama?

 1. Millised on ettevõtte krediidimüügi eesmärgid?
 2. Kes vastutavad krediidipoliitika erinevate osade eest (juhataja, müügijuht, kliendihaldur, raamatupidaja)?
 3. Millised on lepingute tingimused (maksetähtaeg, krediidilimiit, sanktsioonid jm)?
 4. Kuidas on korraldatud kliendi krediidivõime hindamiseks vajaliku info hankimine(krediiditaotlusega, ostetakse Creditinfost)?
 5. Kuidas on korraldatud klientide krediidivõime hindamine?
 6. Kuidas on korraldatud klientide registreerimine ja lepingute sõlmimine (lepingute vormistamine, lisadokumendid)?
 7. Kuidas on korraldatud krediidiklientide haldamine?
 8. Kuidas on korraldatud arvete tasumise meeldetuletamine viivitajatele?
 9. Millistel tingimustel lõpetatakse kauba tarnimine?
 10. Kuidas lahendatakse vaidlused?
 11. Millistel tingimustel ja kuidas lepingud lõpetatakse?

Vaata Näidis AS krediidipoliitika eeskirju (pdf)

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 info@creditinfo.ee