Maksehäireregister

Creditinfo Ametlik Maksehäireregister on asutatud 2001. aastal Eesti pankade poolt ning seda haldab Creditinfo Eesti AS. Ametlik Maksehäireregister on Eestis ainus järjepidevat ja kvaliteetset võlainfot koondav register, kuhu on sisestatud ligi 1,8 miljonit unikaalset maksehäiret nii ettevõtete kui ka eraisikute kohta. Maksehäirete infot sisestavad ja kasutavad Eesti krediteerijad kõikidest elutähtsatest valdkondadest nagu näiteks pangandus, side, telekommunikatsioon, kütus, kaubandus, ehitus, rentimine, veondus jne.

Miks sisestada võlainfot Maksehäireregistrisse?

  • Kiirendab võlgade tasumist – esimese 3 kuu jooksul tasutakse 25% ja aasta jooksul 60% nõuetest;
  • Hoiatab teisi ettevõtjaid halva maksekäitumisega koostööpartneri eest – ühe kuu jooksul tehakse Creditinfo keskkondades ettevõtete ja eraisikute kohta üle 800 000 maksehäirete päringu;
  • Aitab Eesti ettevõtjatel teha õigeid krediidiotsuseid ja võimaldab rakendada vastutustundliku laenamise printsiipi – sisestatud võlainfo andmeid kasutatakse Creditinfo Reitingu arvutusmudelis ja krediidihinnangutes.

Maksehäirete sisestamisõigus on firmadel, kellel on sõlmitud Proff-paketi leping Creditinfo Eesti AS-ga. Ühekordne lepingu sõlmimistasu on 40 € + km.  Lepingu sõlmimiseks saatke vabas vormis teade koos kontaktandmetega info@creditinfo.ee või helistage telefonil 665 9600.

Mis on maksehäire?

Maksehäire on Maksehäireregistris kirjeldatud füüsilise- või juriidilise isiku võlgnevus lepingulise äripartneri ees. Ametlikku Maksehäireregistrisse sisestatakse maksehäire, mis:

  • on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle rikkumise algusest on möödas vähemalt 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast;
  • moodustab koos intresside ja viivistega vähemalt 30 eurot;
  • ei ole vaidlustatud.

Registris on kajastatud informatsioon võla tekkimis- ja lõppemiskuupäeva, summa suurusjärgu ja päritolu kohta.

 Maksehäirete summa suurusjärgud alates 1.01.2011:
 30,00 € – 64,99 €
 65,00 € – 319,99 €
 320,00 € – 639,99 €
 640,00 € – 3 199,99 €
 3 200,00 € – 12 799,99 €
 12 800,00 € – 63 999,99 €
 64 000 € ja rohkem

 

Kui maksehäire avaldamise hetkeks on nõudeid rohkem kui üks, märgitakse maksehäire alguse kuupäevaks vanima nõude maksetähtajale järgnev päev. Sisestatav maksehäire summa mitme nõude puhul on nõuete hetke võlasaldo (koos intresside ja viivistega vähemalt 30 eurot).

Maksehäiret muudetakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole.

Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev.

Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist. Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavad 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee