Maksehäireregister

Creditinfo Ametlik Maksehäireregister on Eesti ainus järjepidevat ja kvaliteetset võlainfot sisaldav register, mis on loodud 2001. aastal Eesti pankade poolt.  Maksehäireregister sisaldab 700 000 unikaalset maksehäiret nii ettevõtete kui ka eraisikute kohta. Maksehäirete infot sisestavad ja kasutavad Eesti krediteerijad kõikidest elutähtsatest valdkondadest: pangandus, side, telekommunikatsioon, kütus, kaubandus, ehitus jne.

Miks sisestada võlainfot Maksehäireregistrisse?

  • Kiirendab võlgade tasumist – esimese 3 kuu jooksul tasutakse 50% ja aasta jooksul 70% nõuetest;
  • Hoiatab teisi ettevõtjaid halva maksekäitumisega koostööpartneri eest – ühe kuu jooksul tehakse E-Krediidiinfos ligi 100 000 maksehäireregistri info päringut;
  • Aitab Eesti ettevõtjatel teha õigeid krediidiotsuseid ja võimaldab rakendada vastutustundliku laenamise printsiipi – Maksekäitumise infot kasutatakse krediidihinnangute mudelites.

Maksehäirete sisestamisõigus on firmadel, kellel on sõlmitud Proff-paketi leping Creditinfo Eesti AS-ga. Ühekordne lepingu sõlmimistasu on 40 € + km.  Lepingu sõlmimiseks saatke vabas vormis teade koos kontaktandmetega info@creditinfo.ee või helistage telefonil 665 9600.

Mis on maksehäire?

Maksehäire on Maksehäireregistris kirjeldatud füüsilise- või juriidilise isiku võlgnevus lepingulise äripartneri ees. Ametlikku Maksehäireregistrisse sisestatakse maksehäire, mis:

  • on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle rikkumise algusest on möödas vähemalt 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast;
  • moodustab koos intresside ja viivistega vähemalt 30 eurot;
  • ei ole vaidlustatud.

Registris on kajastatud informatsioon võla tekkimis- ja lõppemiskuupäeva, summa suurusjärgu ja päritolu kohta.

 Maksehäirete summa suurusjärgud alates 1.01.2011:
 30,00 € – 64,99 €
 65,00 € – 319,99 €
 320,00 € – 639,99 €
 640,00 € – 3 199,99 €
 3 200,00 € – 12 799,99 €
 12 800,00 € – 63 999,99 €
 64 000 € ja rohkem

 

Kui maksehäire avaldamise hetkeks on nõudeid rohkem kui üks, märgitakse maksehäire alguse kuupäevaks vanima nõude maksetähtajale järgnev päev. Sisestatav maksehäire summa mitme nõude puhul on nõuete hetke võlasaldo (koos intresside ja viivistega vähemalt 30 eurot).

Maksehäiret muudetakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole.

Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev.

Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist. Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavad 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee