Maksehäireregister

Creditinfo Ametlik Maksehäireregister on asutatud 2001. aastal Eesti pankade poolt ning seda haldab Creditinfo Eesti AS. Ametlik Maksehäireregister on Eestis ainus järjepidevat ja kvaliteetset võlainfot koondav register, kuhu on sisestatud ligi 1,8 miljonit unikaalset maksehäiret nii ettevõtete kui ka eraisikute kohta. Maksehäirete infot sisestavad ja kasutavad Eesti krediteerijad kõikidest elutähtsatest valdkondadest nagu näiteks pangandus, side, telekommunikatsioon, kütus, kaubandus, ehitus, rentimine, veondus jne.

Miks sisestada võlainfot Maksehäireregistrisse?

  • Kiirendab võlgade tasumist – avaldatud maksehäiretest tasutakse esimese kuu jooksul 25% ja 3 kuu jooksul 40%;
  • Hoiatab teisi ettevõtjaid halva maksekäitumisega koostööpartneri eest – ühe kuu jooksul tehakse Creditinfo keskkondades ettevõtete ja eraisikute kohta üle 800 000 maksehäirete päringu;
  • Aitab Eesti ettevõtjatel teha õigeid krediidiotsuseid ja võimaldab rakendada vastutustundliku laenamise printsiipi – sisestatud võlainfo andmeid kasutatakse Creditinfo Reitingu arvutusmudelis ja krediidihinnangutes.

Maksehäirete sisestamisõigus on firmadel, kellel on sõlmitud Proff-paketi leping Creditinfo Eesti AS-ga. Ühekordne lepingu sõlmimistasu on 40 € + km.  Lepingu sõlmimiseks saatke vabas vormis teade koos kontaktandmetega info@creditinfo.ee või helistage telefonil 665 9600.

Mis on maksehäire?

Maksehäire on võlgniku poolt rahalise kohustuse rikkumine (kohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sh täitmisega viivitamine), mis vastab järgmistele tingimustele:

  • rikkumine on kestnud rohkem kui nelikümmend viis (45) päeva arvates rahalise kohustuse täitmise päevale ehk maksetähtpäevale järgnevast päevast;
  • summa on vähemalt kolmkümmend (30) eurot, mis võib sisaldada nii rahalise kohustuse põhinõuet ja/või kõrvalnõudeid;
  • maksehäire aluseks olev võlgnevus peab olema tõene, kontrollitud ja sissenõutav.

Registris on kajastatud informatsioon võla tekkimis- ja lõppemiskuupäeva, summa suurusjärgu ja päritolu kohta.

 Maksehäirete summa suurusjärgud alates 1.01.2011:
 30,00 € – 64,99 €
 65,00 € – 319,99 €
 320,00 € – 639,99 €
 640,00 € – 3 199,99 €
 3 200,00 € – 12 799,99 €
 12 800,00 € – 63 999,99 €
 64 000 € ja rohkem

 

Kui tegemist on sellise rahalise kohustuse rikkumisega, mille täitmine on kokku lepitud osade kaupa,

  • arvestatakse 45-päevalist tähtaega kohustuse selle osa võlgnevusest, mis tekkis ajaliselt kõige varem;
  • 30-eurone nõue võlgnevuse summa osas loetakse täidetuks ka sellisel juhul, kui see moodustub kohustuse võlgnevuses olevatest osadest kokku;
  • iga järgmine võlgnevuses olev osa lisatakse olemasolevale maksehäirele võlgnevuses oleva osa maksetähtpäevale järgneval päeval.

Maksehäire andmeid uuendatakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole vajadusel vähemalt üks kord nädalas.

Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev.

Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural