Eraisiku maksehäirete sisestamine

Ametlikku Maksehäireregistrisse sisestatakse maksehäire, mis:

  • on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle rikkumise algusest on möödas vähemalt 45 päeva arvates maksetähtpäevale järgnevast päevast;
  • on koos intresside ja viivistega summas vähemalt 30 eurot;
  • ei ole vaidlustatud.

Maksehäireregistrisse kantud info eraisiku kohta säilib 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist (ehk võlgnevuse täielikku tasumist). Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavad 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Eraisikute maksehäirete avaldamisel lähtume Andmekaitse Inspektsiooni juhisest.

Kes saab sisestada eraisiku maksehäireid?

Eraisiku maksehäirete sisestamine eeldab, et ettevõte on:

  • sõlminud lepingu Creditinfo Eesti AS-ga
  • allkirjastanud lepingu Lisa 1
  • nõudeõiguse omanik

Kuidas sisestada eraisiku maksehäireid, kui ettevõte ei ole nõudeõiguse omanik?

Juhul kui ettevõte ei ole nõudeõiguse omanik, vaid esindab oma klienti volituse või käsundi alusel (näiteks inkassofirma), on võimalik ettevõttel sisestada maksehäire üksnes kliendi nimel. Seejuures peab kliendil olema leping Creditinfoga.

Kuidas eraisiku maksehäireid sisestatakse?

Andmehoolsuse printsiibi tagamiseks toimub eraisikute maksehäirete sisestamine vaid Creditinfo veebiliidese kaudu. KiDocExhange on failivahetus-keskkond failide saatmiseks Creditinfosse. Veebiliidese tehnilise info ja liidesega edastavate andmete formaadi ning kirjelduse leiate järgnevatelt linkidelt:

Eraisikute maksehäire infot käsitsi sisestada ei saa.

Maksehäiret muudetakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole. Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel ühe nädala jooksul. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev. Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib eraisiku puhul 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist. Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavad 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist

Lisainfo: T 665 9600, info@creditinfo.ee

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee