Ettevõtte maksehäire sisestamine

Ametlikku Maksehäireregistrisse sisestatakse maksehäire, mis:

  • on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle rikkumise algusest on möödas vähemalt 45 päeva alates maksetähtpäevale järgnevast päevast;
  • on koos intresside ja viivistega summas vähemalt 30 eurot;
  • ei ole vaidlustatud.

Maksehäireregistrisse kantud info ettevõtte kohta säilib 7 aastat pärast maksehäire lõpetamist ehk võlgnevuse täielikul tasumisel.

Ettevõtete maksehäirete juures on õiguspärane kuvada ka juriidilise isiku esindaja (näiteks juhatuse liikme) isikuandmeid, kuna need loetakse majandustegevuse andmeteks.

Kes saab sisestada maksehäireid?

Maksehäireregistrisse ettevõtte maksehäirete sisestamise õigus on firmadel, kellel on sõlmitud leping Creditinfo Eesti AS-ga.

Kuidas ettevõtte maksehäireid sisestatakse?

Üksikute maksehäire registreerimine Maksehäireregistrisse toimub neljas etapis:

1. etapp: Maksehäire andmed sisestatakse E-Krediidiinfos. Selleks tuleb keskkonda Proff paketi kasutajana sisse logida, sisestada otsingusse võlgnevuses ettevõtte nimi ning vajutada ettevõtte detailvaate alajaotuses “Maksehäirete haldamine” nupule ‘Lisa uus’.

Avanenud 3-sammulises vaates tuleb seejärel täita tühjad väljad: lepingu number, summa ja maksehäire algus. Maksehäire teatise jaoks valida teatise keel (est, eng või rus) ning kanal (post või e-kiri). Vajadusel uuendada aadress (vaikimisi kuvatakse võlglase juriidiline postiaadress ning üldmeil). Teatisel kuvame kontakttelefoniks Teie poolt “Maksehäire kontaktisiku ankeedis” märgitud telefoni. Maksehäire teatise eelvaateid näete etapis “Kinnitamine”.

2. etapp: Maksehäireregistri teatis saadetakse võlglasele: a) posti teel järgmisel päeval, b) e-kirja teel reeglina samal päeval pärast maksehäire sisestamist. Kirjas teavitatakse võlgnikku tema võla summast ja maksetähtajast ning hoiatatakse võlgnevuse avalikustamisest maksehäireregistris. Maksehäireregistri teatis on ennetav meede, mis aitab kaasa võlgnevuse kiirele tasumisele ning väldib maksehäire tekkimist.

3. etapp: 6. päeval pärast maksehäire sisestamist E-Krediidiinfos saadab Creditinfo maksehäire sisestajale meeldetuletusmeili, milles palume kontrollida võlgnevuste tasumist võlgnike poolt. Vaidlustatud või tasutud nõuete alusel sisestatud maksehäire tuleb enne maksehäire avalikustamist E-Krediidiinfo maksehäirete nimekirjast kustutada.

4. etapp: 7. päeval pärast maksehäire sisestamist E-Krediidiinfos registreeritakse maksehäire maksehäireregistris ning võlgnevuse andmed saavad avalikuks.

Maksehäiret muudetakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole. Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev. Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Suuremahuliste andmete sisestamine ja haldamine toimub läbi Creditinfo veebiliidese KiDocExhange.

Kui palju maksab E-Krediidiinfos maksehäirete sisestamine Maksehäireregistrisse?

Võlgu saab maksehäireregistrisse sisestada tasuta. Iga maksehäireregistri teatise saatmiskulu posti teel on 2,24 EUR + km ja e-kirja teel 0,97 EUR + km. Teatise saatmine kuulub kohustusliku osana maksehäire registreerimise juurde.

Lisainfo: T 665 9600, info@creditinfo.ee

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee