Pressiteade: Ettevõtete võlad riigi ees nelja aasta madalaimad

Krediidiinfo AS ettevõtete maksekäitumise 2012. aasta esimese poole statistikast selgub, et maksuvõlgade kogusumma on aktiivselt tegutsevate Eesti ettevõtete seas aastaga vähenenud ligi 3 miljoni euro võrra ehk 9,2%. 

Statistika tulemused näitavad, et 65 miljoni euro suurune maksuvõlgade tase on viimase nelja aasta madalaim. Enim on maksuvõlad aastaga vähenenud kinnisvaraalases tegevuses (-2 mln eurot); põllumajanduses, metsanduses ja kalapüügis (-0,64 mln eurot) ning mäe- ja töötlevas tööstuses (-0,59 mln eurot). 

Maksuvõlgadega ettevõtete arv vähenes sarnaselt eelmisele aastale kõikides sektorites. Riigile võlgu olevaid ettevõtteid oli käesoleva aasta esimesel poolel 5 398 ehk 547 võrra vähem kui aasta tagasi. Kõige järsem maksuvõlgadega ettevõtete arvu vähenemine toimus info ja side sektoris (-22%) ning majutuses ja toitlustuses 
(-20%). 

Maksehäireregistri statistika andmetel vähenes maksehäiretega ehk äripartneritele võlgu olevate ettevõtete koguarv aastaga 81 ettevõtte võrra (-2,0%), langedes 3 909 ettevõtteni. Tegevusalade lõikes vähenes maksehäiretega ettevõtete arv enim kinnisvaraalases tegevuses (-16%); finants- ja kindlustustegevuses (-15%) ning info ja side sektoris (-12%). 

Kõigi aktiivselt tegutsevate Eesti ettevõtete (55 127) maksehäirete summa oli 2012. aasta esimesel poolel 6,5% suurem kui möödunud aastal. 

Varasemate perioodidega võrreldes näitab käesolev statistika selgeid märke majanduse stabiliseerumisest. Eelkõige viitab sellele kõrge krediidiriskiga ettevõtete osakaalu püsimine 12-15 protsendi piirides. 

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural