Eraisiku kinnisturaportid

Eraisiku kinnistusraamatu väljavõte

Kinnistusraamatu väljavõte kajastab informatsiooni eraisiku kinnistute ning neile seatud hüpoteekide kohta.

Raport on kättesaadav vaid E-Krediidiinfo Proff paketi kasutajale ning selle hind on 3,97 EUR + km.


Eraisiku kinnistu hüpoteegid

Raport kajastab informatsiooni eraisiku hüpoteekide kohta.

Raport on kättesaadav vaid E-Krediidiinfo Proff paketi kasutajale ning selle hind on 1,97 EUR + km.

NB! Kinnisturaporteid on võimalik tellida ka ettevõtete kohta.

 

Mida eraisiku kinnistusraamatu väljavõte sisaldab?

 • üldinfo (kinnistusosakond ja –jaoskond, registriosa number)
 • katastritunnus
 • kinnistu asukoht
 • kinnistu liik
 • kinnistu pindala
 • omanikud
 • hüpoteegi kanded
 • hüpoteegi summad
 • kannete alused ja kehtivused

Mida eraisiku kinnistu hüpoteekide raport sisaldab?

 • üldinfo (kinnistusosakond ja –jaoskond, registriosa number)
 • hüpoteegi kanded
 • hüpoteegi summad
 • kannete alused ja kehtivused

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 info@creditinfo.ee