Ettevõtte väärtuse hindamine

Ettevõtte väärtuse hindamise eesmärgiks on vastata küsimusele: “Kui palju ettevõte täna väärt on?”

Ettevõtte väärtuse hindamine aitab:

  • omanikel ettevõtet müüa;
  • investoritel leida ostukõlbulik ettevõte,
  • koostööpartneritel veenduda, et tegemist on jätkusuutliku ettevõttega;
  • ühinemisel või jagunemisel osapooltel kokku leppida tehingu tingimustes.

Kui enamasti on ettevõttel omaniku jaoks emotsionaalne väärtus, siis erapooletu analüüs on lähtealus edasiste läbirääkimiste alustamiseks.

Ettevõtte väärtuse hindamise analüüsis on esitatud konkreetsed väärtused ja hinnangud ning põhjalikud seletused igale väärtust mõjutavale komponendile.

report-money-plusVaata näidist (pdf)

Tellimine

Tellimuse tähtaeg on kuni 10 tööpäeva. Selleks palun täitke ankeet (.doc) ja saatke aadressile info@creditinfo.ee. Ankeedi põhjal võtame Teiega ühendust ja teeme hinnapakkumise.

Lisainfo: tel: 665 9600, info@creditinfo.ee 

Ettevõtte väärtuse hindamine sisaldab alljärgnevat informatsiooni:

  • Ettevõtte väärtus tänases majandussituatsioonis ja selle sensitiivsus eri stsenaariumite puhul, põhinäitajad;
  • Tulevaste rahavoogude prognoos, mille põhjal on leitud ettevõtte väärtus, koos näitajate põhjalike selgitustega;
  • Põhiliste finantsnäitajate ja suhtarvude kirjeldused, hinnangud koos graafikutega ja võrdlused tegevusala keskmistega;
  • Ettevõtte 5 viimase aasta finantsaruanded ja suhtarvud;
  • Turukordajate arvutused;
  • Hindamismeetod ja selle põhimõtted.
Hindamismeetod

Creditinfo ettevõtte väärtuse hindamise analüüsis on meetodina kasutatud diskonteeritud vabade rahavoogude meetodit (DFCF), mida võib defineerida kui varadelt oodatavate tulevaste rahavoogude praegust väärtust. Analüüs baseerub ettevõtte mineviku finantsandmete ja hetkenäitajate põhjal. Tuleviku rahavoogude nüüdisväärtuse arvutamist saab kasutada igat tüüpi ettevõtete hindamisel ning vastav meetod on osutunud kõige täpsemaks just eraettevõtete puhul.

 

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural