IT-lahendused

IT-lahenduste alla oleme koondanud kõik Creditinfo pakutavad veebiteenused, mis võimaldavad erinevaid päringuid teha otse läbi kliendiprogrammi.

Veebiteenused (Web Service) on tarkvarakomponendid, mis asuvad serveris ning mille poole kliendiprogrammid pöörduvad üle interneti. Veebiteenuseid on võimalik integreerida ükskõik millisesse arvutisse eeldusel, et on olemas internetiühendus.

Tehniline info Creditinfo veebiteenuste kohta asub http://services.krediidiinfo.ee

Lisainfo tel: 665 9600, info@creditinfo.ee


XML raportid

XML raportite pärimine on SOAP protokollil põhinev veebiteenus, mis võimaldab hankida vajalikku infot ettevõtte või eraisiku tausta uurimiseks. Liidest kasutades ei pea raportite tellimiseks sisenema E-Krediidiinfosse vaid kõik Creditinfo raportid saate kätte otse oma ärisüsteemist. Vajadusel saame olemasolevaid raporteid kohandada Teie vajadustele vastavaks. Tehniline info

Teenuse hind koosneb kuutasust ja päringute mahust.

1. XML raporti tellimine

2. Leppige kliendihalduriga kokku raporti täpne struktuur ja hind

3. Kliendihaldur laseb IT osakonnal koostada Teie jaoks raporti

4. Kliendihaldur saadab Teile raporti testimiseks:

 • testkasutaja kasutajatunnuse, parooli
 • raportite pärimise liidese kirjelduse
 • raporti skeemi (XSD schema) ja kirjelduse
 • kõikide võimalike eranditega „Test“ raportite isiku-/registrikoodid

5. Kui olete raporti testimise lõpetanud, saadab kliendihaldur Teile liidese- ja konkreetse raporti õigustega kasutajakonto.


KiCompany

KiCompany on SOAP protokollil põhinev veebiteenus, mis aitab leida ettevõtete andmeid ning lihtsustab uute klientide registreerimist Teie kliendibaasi. Samuti saab lihtsalt ja mugavalt kontrollida olemasolevate klientide andmeid ning neid vajadusel uuendada. Tehniline info

KiCompany on sobiv järgmiste andmete leidmiseks:

 • registrikood
 • KMK number
 • kontaktaadress
 • juriidiline aadress
 • telefoni- ja faksinumber
 • e-posti aadress
 • interneti aadress
 • äriregistri staatus st kas ettevõtte on tegutsev, likvideeritud või pankrotis.

KiDocExchange

KiDocExchange on Creditinfo veebiteenus failide saatmiseks Creditinfosse. Põhiliselt kasutavad teenust krediidihalduse kliendid ning maksehäireregistri liikmed andmete edastamiseks. Tehniline info


KiCreditManagement

KiCreditManagement on Creditinfo SOAP protokollil põhinev krediidihalduse veebiteenus. Tehniline info

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural