Krediidijärelevalve

Mis on Krediidijärelevalve?

Krediidijärelvalve on Creditinfo poolt välja töötatud efektiivne arve meeldetuletusi teostav lahendus, mis luuakse kliendi riskide ja tõenäosusnäitajate põhjal.

Krediidijärelvalve võimaldab:

 1. Saata kirju postiga
 2. Saata kirju e-postiga
 3. Saata SMS e
 4. Teha resultatiivseid meeldetuletuskõnesid
 5. Saata resultatiivseid maksehäireregistri teatisi
 6. Kanda võlglasi maksehäireregistrisse ja lõpetada maksehäireid

Creditinfo kõnekeskus asub Tartus, kus krediidijärelvalve spetsialistidele on loodud eritehnikaga varustatud kaasaegne ja töötajasõbralik keskkkond.

Millist kasu toob Teile Krediidijärelevalve?

Krediidijärelvalve muudab krediidijuhtimisprotsessi Teie ettevõtte jaoks oluliselt tõhusamaks. Tänu toetavatele IT-lahendustele toimuvad kõik vajalikud järelvalve tegevused süsteemselt ja organiseeritult. Samal ajal on kogu info Teile E-Krediidiinfos kergesti kättesaadav ja hallatav. Creditinfo klientide kogemuse põhjal väheneb aastaga lootusetuste maksete osakaal kuni 50%.

Kuidas krediidijärelevalve  toimub?

 1. Teie saadate meile oma võlglaste andmed faili kujul
 2. Meie sisestame Teie võlglased krediidijärelvalve  programmi
 3. Programm lisab riski- ja tõenäosusnäitajad, et saaks täpsemini teostada krediidijärelvalvet
 4. Vastavalt kokkulepitud menetlusskeemidele ja riskidele saadetakse võlgnike nimekirjad erinevatesse keskustesse (Post, kõnekeskus, sms, maksehäireregister)
 5. Krediidihaldur vaatab kogu olulise informatsiooni läbi ja otsustab, kas arvuti poolt tehtud ettepanekud kinnitada või mitte
 6. Keskused teostavad vajaminevad toimingud
 7. Programm koostab  koondraporti ja saadab selle Teile
 8. Kogu krediidihalduse protsess on reaalajas E-Krediidiinfos mugavalt jälgitav

Meeldetuletus-skeemi näidis

Lisainformatsioon: tel: 665 9600, info@creditinfo.ee

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural