Vaata järgi, kes on äriühingus tegelik kasusaaja!

Tegelik kasusaaja

Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise seaduse kohaselt peavad ettevõtted rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide juhtimiseks rakendama teatavaid hoolsusmeetmeid ning järgima nn tunne-oma-klienti-põhimõtet.

Näiteks ärisuhte loomisel või kui kauplejale tasutakse sularahas üle 10 000 euro, peab tuvastama isikusamasuse, esindusõiguse, tegelikud kasusaajad, määratlema kliendi asu- või tegevuskoha ning hoolsusmeetmete kohaldamise käigus kogutud andmeid regulaarselt ajakohastama.

Lisaks seadusest tulenevale hoolsusmeetme täitmisele on alates 1. septembrist 2018 kõik Eestis registreeritud äriühingud kohustatud avaldama äriregistris andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta. Rahapesu seaduse tähenduses on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes omab äriühingut otseselt või kaudselt.

KOGU INFO TEGELIKUST KASUSAAJAST ÜHES RAPORTIS

Tegeliku kasusaaja tuvastamiseks on parim abivahend Creditinfo “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport”, mis sisaldab:

  • Tegelik(ud) kasusaaja(d) ja nende osalusmäär
  • Tegeliku kasusaaja leidmise puu ehk visualiseeritud seoste ahel vaadeldava ettevõtte ja tegeliku kasusaaja vahel ning osalusmäär
  • Kehtivad esindusõigusega isikud
  • Kehtivad aktsionärid/osanikud ja osalusmäärad
  • Kehtivad nõukogu liikmed
  • Ettevõtte üldinfo

„Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raport“ on eriti tõhus töövahend keerukama omandistruktuuriga äriühingute puhul, kus tegeliku kasusaaja tuvastamine on palju keerukam ja äriühingu juhatusele koormav ülesanne.

“Rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise raporti” saate sõltumata ajast ja kohast tellida Eesti suurimast äriinfo andmebaasist E-Krediidiinfo.ee.

Creditinfo kasutab tegeliku kasusaaja leidmiseks Creditinfo tegeliku kasusaaja definitisooni, mille järgi omab tegelik kasusaaja vähemalt 10% aktsiatest, osadest või hääleõigustest otsese või kaudse omamise või kontrollimise kaudu. Creditinfo Eesti ei tuvasta tegelikku kasusaajat börsiettevõtete, korteriühistute, hooneühistute ning teatud sihtasutuste puhul.

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee