Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peavad ettevõtted rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide juhtimiseks rakendama teatavaid hoolsusmeetmeid ning järgima nn tunne oma klienti põhimõtet.

Näiteks ärisuhte loomisel või kui kauplejale tasutakse sularahas üle 10 000 euro, peab tuvastama isikusamasuse, esindusõiguse, tegelikud kasusaajad, määratlema kliendi asu- või tegevuskoha ning hoolsusmeetmete kohaldamise käigus kogutud andmeid regulaarselt ajakohastama.

Lisaks seadusest tulenevale hoolsusmeetme täitmisele on alates 1. septembrist 2018 kõik Eestis registreeritud äriühingud kohustatud avaldama äriregistris andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta. Rahapesu seaduse tähenduses on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes omab äriühingut otseselt või kaudselt.

Hoolsusmeetmete täitmist abistab raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur”

Raport “Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollistruktuur” on eriti tõhus töövahend keerukama omandistruktuuriga äriühingute puhul, kus tegeliku kasusaaja tuvastamine on palju keerukam ja äriühingu juhatusele koormav ülesanne.

reportVaata näidist (pdf).

Telli raport

Raporti saate sõltumata ajast ja kohast tellida Eesti suurimast äriinfo andmebaasist E-Krediidiinfo.ee.

 • Raport on kättesaadav E-Krediidiinfos.
 • E-postile info@creditinfo.ee saadetud tellimuse täidame tööpäeviti 9.00-17.00 esimesel võimalusel.
 • Tutvu hinnakirjaga

Mida raport sisaldab?

 • Ettevõtte üldinfo (staatus, registreerimise kp, kapital, tegevusala EMTAK ja NACE2 järgi, juriidiline- ja tegevusaadress, majandusaasta ning info viimase esitatud aruande kohta)
 • Kehtivad esindusõigusega isikud
 • Kehtivad nõukogu liikmed
 • Kehtivad aktsionärid/osanikud
 • Tütar- ja sidusettevõtted
 • Muud isikud
 • Tegelikud kasusaajad, sh a) Creditinfo Tegelik Kasusaaja; b) Visualiseeritud omandistruktuur (ehk visualiseeritud seoste ahel vaadeldava ettevõtte ja tegeliku kasusaaja vahel); c) Tegelik kasusaaja Äriregistris
 • Endised ettevõttega seotud juriidilised isikud

Kõigi seotud isikute juures oleme lisaks tavapärasele Äriregistri andmekoosseisule (seotud isiku nimi, isikukood/registrikood, roll, rolli algus kp, osaluse suurused ja osakaalud) välja toonud ka Rahvastikuregistri andmed: Eesti kodakondsuse tunnus, elamislubade ja -õiguste info, surma tunnus ning isiku nime Rahvastikuregistri järgi kui see erineb Äriregistri infost.

Creditinfo kasutab tegeliku kasusaaja leidmiseks Creditinfo tegeliku kasusaaja definitisooni, mille järgi omab tegelik kasusaaja vähemalt 10% aktsiatest, osadest või hääleõigustest otsese või kaudse omamise või kontrollimise kaudu. Creditinfo Eesti ei tuvasta tegelikku kasusaajat börsiettevõtete, korteriühistute, hooneühistute ning teatud sihtasutuste puhul.

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural