Tasuta info esindusõiguslike isikute kohta

Nüüdsest on Krediidiinfo On-Line keskkonnas firma põhiandmete all lisaks ettevõtte üldinfole tasuta välja toodud ka äriühingute esindusõiguslikud isikud (juhatuse liikmed, likvideerijad, prokuristid jne) ja esindusõiguse eritingimused. 

Seega ei pea On-Line teenuse kasutajad allkirjaõiguse kontrollimiseks enam tellima B-kaardi koopiat vaid saavad vajaliku informatsiooni kätte vastava ettevõtte üldandmete osas. 

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural