Eesti ettevõtete finantsnäitajate kokkuvõte 2017

Creditinfo Eesti AS uuringust “Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2017“ selgub, et Eesti ettevõtete summaarne müügitulu kasvas aastaga hüppeliselt 11,1 protsenti, ulatudes 60,2 miljardi euroni. Samuti toimus tubli tõus kasumite kasvus. Kasumit teeniti kõigis sektoreis ning maakondades.

Nüüd, mil ettevõtete majandusaruanded on esitatud ja ära oodatud ka hilinejad, saab kindlalt öelda, et 2017. aastal paranes majanduskeskkond jõudsalt. Eesti ettevõtete summaarne müügitulu kasvas 2017. aastal hüppeliselt 11,1 protsenti, ulatudes 60,2 miljardi euroni. Müügimahud suurenesid enim ehitussektoris (23%), veevarustuses, ning kanalisatsiooni ja jäätmekäsitluse sektoris (17,6%).

Tutvu andmetega tegevusalade lõikes sh ettevõtete TOP’id maakondades (pdf) 

Samuti tegi 2017. aastal tubli 6 protsendilise kasvu kõikide ettevõtete koondkasum, mis jõudis 5,4 miljardi euroni. Kasumit teenivate ettevõtete arv kasvas 81 740 firmalt 87 727 firmani (kasv 7,3%). Kasumit teeniti kõikides sektorites ning maakondades. Kasumi osa käibest mõnevõrra langes, ulatudes keskmiselt 8,9%-ni. Kasum kasvas mullu enim põllu- ja metsamajanduses (166%) ning veonduses ja laonduses (138%).

Kahjumis ettevõtete kahjumite summa 2017. aastal vähenes 2,9%, jäädes peatuma 1,2 miljardit euro tasemel. Kahjumiga lõpetanud ettevõtete arv ulatus 40 377 ettevõtteni moodustades 28% valimi ettevõtetest.

Uuringu „Eesti ettevõtete finantsnäitajad 2017“ eesmärgiks on välja selgitada kõikide Eesti ettevõtete summaarsed finantsnäitajad. Uuring viiakse läbi aasta lõpus, mil saab arvesse võtta ka aastaaruande esitamisega hilinejate reaalsed majandustulemused. Kõik varasemad kokkuvõtted saavad toetuda vaid prognoosidele. Uuringu valimis on kasutatud 142 793 Eesti ettevõtte 2017. aasta majandusaruannete andmeid (sh on arvestatud krediidiasutuste ja kindlustusandjate majandustulemusi, tuginedes Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni andmetele).

Tutvu andmetega tegevusalade lõikes sh ettevõtete TOP’id maakondades (pdf) 

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural