Ettevõtete maksekäitumise uuring

Ettevõtete maksekäitumine 2017 esimesel poolaastal

  • Creditinfo Eesti AS ettevõtete maksekäitumise statistika näitab, et 2017. aasta esimese poole seisuga on võlgu iga kaheksas väikeettevõte. Äriühingutest, mille keskmine töötajate arv on 10-49 inimest, on maksuvõlgade ja maksehäiretega ettevõtete osakaal vastavalt 12,3 ja 5,0 protsenti.
  • Hüppelise 35,6%-lise tõusu tegid maksehäirete ehk ettevõtete omavahelised võlasummad, jõudes 32,7 miljoni euro tasemele. Silma torkasid enim ehitussektori ligi neljakordne ja kinnisvaraalase tegevuse 3,2-kordne maksehäirete summade kasv. Samas mediaankeskmine maksehäire summa, 932 eurot, jäi eelmise aasta tasemele.
  • Maksuvõlgade summad ehk ettevõtete võlad riigi ees kasvasid aastaga 7,5% ning moodustasid kokku 37,2 miljonit eurot. Maksuvõlgade suurenemine toimus enim finants- ja kindlustustegevuses (3,5 korda), veondus ja laondussektoris (65,5%) ning ehitussektoris (26,5%). Mediaankeskmine maksuvõla summa on tõusnud 2768 euroni, mis on viimase viie aasta kõrgeim.
  • Võlasummade kasvu taustal võlgadega ettevõtete arvus suuri muutusi ei ole toimunud. Maksehäiretega ettevõtteid oli 2017. aasta esimesel poolel pea sama palju kui aasta varem, 2,7% ehk 2120 aktiivset ettevõtet. Maksuvõlgadega ettevõtete osakaal on vähenenud 5,3%-ni ehk riigile on võlgu 4257 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.
  • Kõrge krediidiriskiga ettevõtteid on Eestis 2017. aasta augusti seisuga vaid 11,1%, mis on viimase kolme aasta madalaim näitaja. Aktiivse konkurentsi tingimustes võiks näitajat pidada heaks, kui see jääb 12-15% piiridesse.

Creditinfo maksekäitumise statistika eesmärgiks on jälgida Eesti ettevõtete võlgnevusi ning sellest lähtuvalt reguleerida ettevõtete krediidihindamise metoodikat, et võimaldada otsuste tegijatele kvaliteetset krediidialast informatsiooni.

Käesolevas väljaandes vaadeldakse Eestis aktiivselt tegutsevate ettevõtete maksekäitumist 2017. esimesel poolaastal tegevusalade, maakondade ja ettevõtete suuruse lõikes. Ettevõtete maksekäitumise statistika põhineb Creditinfo krediidihinnangutel, Ametliku Maksehäireregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmetel.Valimi suuruseks on 79618 aktiivselt tegutsevat Eesti ettevõtet.

Ettevõtete maksekäitumine 2017 I poolaastal (pdf)

Samal teemal blogi: Kas hea majandusareng jõuab ka maksekäitumisse?

Eelmiste perioodide statistika

2016: I poolaastaII poolaasta

2015: I poolaastaII poolaasta

2014: II poolaastaI poolaasta

2013: II poolaasta, I poolaasta

2012: II poolaastaI poolaasta

2011II poolaastaI poolaasta

2010: II poolaastaI poolaasta 

2009: I poolaasta

2008: II poolaastaI poolaasta

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 info@creditinfo.ee