Krediidipoliitika turu-uuring

2016 aasta uuringu tulemustest selgub, et:

 • 87,2% ettevõtetest uurib klientide tausta enne krediidiotsuse tegemist.
 • Eesti firmades tegelevad  krediidiküsimustega peamiselt juhid (71%).
 • Krediidiotsuste langetamiseks kulub üha vähem aega. Juba üle 38% ettevõtetest langetab krediidiotsuse mõne minuti jooksul. Sealjuures on krediidi saamine klientidele muutumas üha mugavamaks. Vaid 12,7% klientidest peab täitma krediiditaotluse.
 • Eesti keskmine maksetähtaeg on pikenenud 16,5 päevale.
 • Suur osa Eesti ettevõtetest (88%) on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega.
 • Eesti keskmine maksehilinemine on rekordiliselt madal, vaid 6,0 päeva.
 • Tähtaegselt tasutud arvete osakaal moodustab 71 protsenti kõikidest väljasaadetud arvetest.
 • Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati võlgnevusi riigile ligi kolmveerand Eesti ettevõtetest ja võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist) 53% vastanutest. Olemasolevate klientide  puhul on vastavad näitajad vastavalt 32% ja 24%.
 • Finantsnäitajatest peetakse krediidiotsuse tegemisel olulisemateks võlgu tarnijatele (88%) ja ostjatelt laekumata arveid (74%).
 • Professionaalsete krediidialaste teenuste  kasutamise vallas on populaarseim meeldetuletusteenuse ja krediidijärelvalve kasutamine (22%). Inkassoteenuste kasutamine on viimase nelja aasta jooksul pidevalt vähenenud jõudes 14%ni.
 • Võlgnevusi tuletatakse meelde valdavalt e-kirja (85%) ja helistamise abil (72%). Aasta-aastalt on vähenenud tavakirjade saatmine, seda kasutab täna 13% ettevõtetest.
 • Võlgu jäänud klientide puhul rakendab 47% vastanutest krediidi sulgemist. Ligi kolmandik ettevõtetest sanktsioone ei rakenda.

Krediidipoliitika turu-uuringu käigus saatsime juhuvaliku teel elektroonilise ankeedi 10000-le tegutsevale Eestis registreeritud ettevõttele.

Lähemalt saate uuringu andmetega tutvuda lisatud failis.

Krediidipoliitika turu-uuring 2016 (pdf)

Eelmiste aastate uuringute tulemustega saate tutvuda siin:

Krediidipoliitika turu-uuring 2015 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2014 (pdf)

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2012 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2011 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2010 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2009 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2008 (pdf)
Krediidipoliitika turu-uuring 2007 (pdf)

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 info@creditinfo.ee