Uute ettevõtete nimedes kajastub Balti identiteet üha vähem

Krediidiinfo uuris sõnade Balti, Baltic, Balt kasutamist uute registreeritud osaühingute nimedes. Analüüsiti osaühingute registreerimist Äriregistris aastate 2006 – 2009 esimesel viiel kuul. Tulemustest selgus, et 2007. aastal langes eelnimetatud sõnade kasutus 15,63%, kui registreeriti 135 osaühingut, mis sisaldasid sõnu Balti, Baltic, Balt. Aastatel 2008 ja 2009 on aga langus vastavalt 32,59% (91 OÜ-d) ja 31,87% (62 OÜ-d). 
Põhjuseks võib olla asjaolu, et Balti identiteet ei oma ettevõtete jaoks nii olulist tähendust kui varasematel aastatel ning selle atraktiivsus on langenud. 

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural